Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://www.fotkyzbudky.sk

Ahojte, Dobrý Deň,

​V prípade, že ste mojim zákazníkom alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Preto sa prosím zoznámte s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti GDPR (Nariadenie EU o ochrane osobných údajov).

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 Komu udeľujete svoj súhlas?

Užívateľ vyjadruje svoj súhlas, aby Jozef Brajer – Photography, s miestom podnikania Matejovce nad Hornádom 97, 053 21 Matejovce, IČO: 45708975, ktorý prevádzkuje stránku www.fotkyzbudky.sk, spracovával osobné údaje ako správca, t.j. určoval, za akým účelom budú osobné údaje využívané.

Ak sa budete chcieť na mňa obrátiť ohľadom spracovania osobných údajov, môžete ma kontaktovať na info@fotkyzbudky.sk

Aké údaje budem spracovávať?

Osobné údaje poskytnuté užívateľmi (zákazníkmi), ktoré ste mi poskytli prostredníctvom webových formulárov na mojej stránke www.fotkyzbudky.sk, emailovou komunikáciou na  dohodnutou spoluprácou. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, fotografia vašej osoby, prípadne osôb Vami určenými a oboznámenými), účtovné, fakturačné, platobné či ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely poskytovania mojich služieb (fotografovanie, prezentácia fotografií na webovej stránke a sociálnych sieťach (Jozef Brajer – Photography a fotkyzbudky.sk)  a vedenia účtovníctva. Osobné údaje budem spracovávať po dobu desiatich rokov od doby poskytnutia týchto údajov.

V prípade, že ma kontaktujete (emailom, webovým formulárom, cez sociálne siete alebo telefonicky) a začneme spolu spolupracovať, udeľujete mi svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou emailovej správy na info@fotkyzbudky.sk

Ak, surfujete po mojich webových stránkach, môžem zbierať údaje o Vašich návštevách mojich webových stránok. Tieto údaje zahŕňajú Vaše správanie sa na jednotlivých webových stránkach  ich využití. Tieto informácie získavam aizovane prostredníctvom cookies alebo tzv. trackovacích technológií, pretože Vám chcem poskytovať čo najlepšie služby.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším subjektom, ktoré sa na základe zmluvy podieľajú na spracovaní Vašich osobných údajov, a to výhradne na účely uvedené v odseku “ Aké údaje budem spracovávať?“. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb a aplikácií tretích strán, ktoré mi dodávajú služby.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ako užívateľ, máte právo sa na mňa kedykoľvek obrátiť a uplatniť si právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávam.

Ak máte nejaké pochybnosti, môžete ma požiadať o vysvetlenie, opravu, nápravu, blokovanie, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné zmazanie týchto údajov.

Ochrana a zabezpečenie osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budem nakladať zodpovedne v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Plne tiež rešpektujem dôverný charakter osobných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred ich zneužitím.